Στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με σημαντικό όφελος για το περιβάλλον στοχεύει η νέα εκστρατεία Eco2nomy που πραγματοποιείται από την WWF Ελλάς σε συνεργασία με τον όμιλο Eurobank EFG. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, υλοποιείται και το πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εξοικονόμησης Ενέργειας (Π.ΕΞ.Ε). Ο διαγωνισμός Π.ΕΞ.Ε. απευθύνεται στα νοικοκυριά 11 ευρωπαϊκών χωρών και βασίζεται στην οικιακή κατανάλωση ενέργειας.

Οι συμμετέχοντες έχουν περιθώριο ενός έτους για την εφαρμογή μέτρων στα σπίτια τους (μηδενικού, μεσαίου ή υψηλού κόστους), που θα τους βοηθήσουν να μειώσουν τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Το Eco2nomy προσφέρει επίσης και άλλα χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα ΗΛΙ.Ο.Σ. (Ηλιακές Οικολογικές Στέγες), που συμβάλλει στο να αντιληφθούν οι καταναλωτές τις μεγάλες ωφέλειες από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες.

Στην πρωτοβουλία αυτή, το WWF Ελλάς έχει ως εταίρο την εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, Helesco.

πηγή: energypress.gr