Τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου ζητά από την κυβέρνηση ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος μπορεί να προσφέρει σημαντική στήριξη στην εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη (επενδύσεις, αναγκαίες πρώτες ύλες στην ανάπτυξη της χώρας, σημαντικές εξαγωγές).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΓΜΕ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η τρέχουσα αξία των μεταλλευτικών αποθεμάτων του υπεδάφους της χώρας είναι 28 δισ. ευρώ περίπου.

Ο ΣΜΕ ζητά απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων, τονίζοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις επενδυτών που εγκατέλειψαν την προσπάθεια λόγω γραφειοκρατίας, αναφέροντας για παράδειγμα τις προηγούμενες προσπάθειες εκμετάλλευσης του χρυσού στη Χαλκιδική, τη Μήλο ή την πρόταση για εξόρυξη χαλκού στη Β. Ελλάδα. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου εξέφρασαν πάντως σε χθεσινή εκδήλωση την ικανοποίησή τους για την αδειοδότηση της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  Γ. Παπακωνσταντίνου την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και για τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών με απόφαση του υφυπουργού ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΣΜΕ Ελ. Φαίδρος ανέφερε για το θέμα του χρυσού ότι αν αδειοδοτηθεί και η επένδυση στη Θράκη θα δημιουργηθούν 6.000 έμμεσες και 1.800 μόνιμες θέσεις εργασίας για 30 χρόνια ενώ θα εξορυχθούν μεταλλεύματα αξίας 13 δις. ευρώ.

Οι προτάσεις του Συνδέσμου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περιλαμβάνουν:

- Ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων.
- Σύγχρονο αδειοδοτικό πλαίσιο για την εξορυκτική δραστηριότητα. Όπως αναφέρθηκε θα πρέπει οι αποφάσεις της Διοίκησης, θετικές ή αρνητικές, να εκδίδονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.
- Δημιουργία νέου λατομικού νόμου που θα εκσυγχρονίζει τη διάσπαρτη νομοθεσία σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών. Μέχρι τη ψήφισή του, οι επιχειρήσεις ζητούν να κατατεθεί τροπολογία για παράταση μισθώσεων και αδειών εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών και μαρμάρων καθώς πολλές μονάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αναγκαστούν ή να λειτουργούν παράνομα ή να κλείσουν, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στις βιομηχανίες που στηρίζονται από τα λατομεία, επηρεάζοντας επίσης σημαντικά και τις εξαγωγές μαρμάρου.
- Προώθηση επενδύσεων του κλάδου (αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων, εκμεταλλεύσεις χρυσού κλπ).
- Διατήρηση και ενίσχυση του ερευνητικού ρόλου του ΙΓΜΕ.
- Βέλτιστη αξιοποίηση του λιγνίτη, παράλληλα με την εντατικότερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.


Πηγή: kathimerini.gr