Εμμένει η κυβέρνηση στην απόλυτη εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής και στην επίσπευση των έργων πριν χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο ΥΠΕΚΑ ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Παπακωνταντίνου και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Ηλία Λιακόπουλου, του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού και του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος κ. Άρη Αλεξόπουλου.

Η σύσκεψη έγινε υπό τη σκιά της απόρριψης εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) για την κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ.

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη συζήτησαν την πιθανότητα να κατασκευαστούν οι τέσσερις μονάδες με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). Ωστόσο, ελλείψει κονδυλίων, το πιθανότερο είναι να αναζητηθούν αποκλειστικά ιδιωτικά κεφάλαια. Από τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων τα 120 εκατομμύρια θα προέλθουν από κοινοτικά κονδύλια. Σε κάθε περίπτωση έγινε σαφές ότι τα έργα δεν πρόκειται να δημοπρατηθούν πριν τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Πάντως, οι σύμβουλοι του 6ου τμήματος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου έκριναν πώς οι όροι της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής της είναι αόριστοι και δεν εξειδικεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις νόμου 3852/2010.

Από την πλευρά του ο Γ. Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Ηλίας Λιακόπουλος αναφέρει στο «Βήμα» ότι «τη Δευτέρα οπότε θα πάρουν καθαρογραμμένη την απόφαση θα την μελετήσουν». Επισημαίνει ωστόσο ότι «το Ελεγκτικό Συνέδριο θα μας ζητήσει κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, π.χ. για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και τον ακριβή προϋπολογισμό, και τα εμπόδια θα ξεπεραστούν».

Στη συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ συζητήθηκε και το θέμα της χωροθέτησης μονάδας επεξεργασίας και Χώρου Υγειονομικής Ταφής στην Κερατέα. Επειδή όμως υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του δήμου Λαυρεωτικής θα οριστεί άμεσα ειδική συνάντηση για το θέμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ μετά τη συνάντηση, η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής θα πρέπει να βασίζεται σε έναν συνδυασμό ανακύκλωσης (με διαλογή στην πηγή), επεξεργασίας και αξιοποίησής τους σε σύγχρονα εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων (με ανοικτές και δόκιμες τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ασφαλούς ταφής των υπολειμμάτων.


πηγή: tovima.gr