Την παράταση της έρευνας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών με φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά που διατίθενται στην ελληνική αγορά εώς τις 31 Ιουλίου 2011 ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η έρευνα παρατείνεται λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των εκπροσώπων της ελληνικής αγοράς στη διεξαγωγή της έρευνας, αλλά και της ιδιαίτερης βαρύτητας των πρώτων αποτελεσμάτων στην αποτίμηση του βαθμού ετοιμότητας της ελληνικής αγοράς για την εισαγωγή «πράσινων» προδιαγραφών κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται από το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ).

Η έρευνα καλύπτει όλο το φάσμα της αγοράς και οι ενδιαφερόμενοι, παραγωγοί, αντιπρόσωποι και μεταπωλητές μπορούν να συμμετέχουν συμπληρώνοντας τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ αλλά και στις κεντρικές ιστοσελίδες των συναρμόδιων υπουργείων.

• Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – www.ypeka.gr

• Υπουργείο Οικονομικών –www.minfin.gr

• Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) – www.yme.gr

• Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - www.ypoian.gr/