Ανοίγει, μετά από ενάµιση χρόνο, ο δρόµος για την προώθηση επενδύσεων ύψους 8 δισ. ευρώ στον τοµέα των θαλάσσιων αιολικών πάρκων.
Ειδικότερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στον τοµέα των θαλάσσιων αιολικών πάρκων.

Σημειώνεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία πρέπει να αποσυρθεί το επίµαχο άρθρο 6 του νόµου 3851, που ουσιαστικά παραπέµπει στο απώτερο µέλλον την υλοποίηση των έργων µε µελέτες, αδειοδοτήσεις και διαγωνισµούς από το ∆ηµόσιο

Επιπλέον, πρέπει προχωρήσουν οι επενδύσεις που έχουν εγκριθεί ήδη από τη ΡΑΕ από πέντε ελληνικούς και δύο ξένους οµίλους, ελέγχοντας φυσικά µε αυστηρότητα τους περιβαλλοντικούς όρους µε τους οποίους θα υλοποιηθούν οι επενδύσεις.

«∆εν χρειάζεται αυτές οι επενδύσεις που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο να αναµένουν την υλοποίηση του κεντρικού προγράµµατος για την ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρκων» επισημαίνει ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Πρόκειται για συνολικά 24 επενδυτικά σχέδια ισχύος πάνω από 5.700 MW, από τα οποία τουλάχιστον 10 συνολικού προϋπολογισµού 8 δισ. ευρώ και ισχύος 4.000 MW είναι άµεσα υλοποιήσιµα µε ορίζοντα θεµελίωσης το 2013 και προοπτική περάτωσης 30 µήνες µετά και µε δυνατότητα δηµιουργίας 2.500 θέσεων εργασίας άµεσα και έµµεσα.

Πηγή: econews.gr