Πρόβλημα νιτρορύπανσης, που προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες, καταγράφεται στη δυτική Αχαΐα, με αποτέλεσμα τα υπόγεια ύδατα να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη χημική ρύπανση. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, «η αλόγιστη χρήση χημικών εισροών από λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σε συνδυασμό με τη χρόνια υπεράντληση των υπόγειων υδάτων, έχει οδηγήσει σε ποιοτική υποβάθμιση των εδαφοϋδατικών πόρων της νοτιοδυτικής παράκτιας ζώνης της Αχαΐας».

Με αφορμή, λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόβλημα, ο περιφερειάρχης, Απόστολος Κατσιφάρας, έστειλε επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη, με την οποία ζητείται η άμεση ένταξη αγροτικών περιοχών της Αχαΐας στο πρόγραμμα απονιτροποίησης γαιών.

Στο κείμενο της επιστολής τονίζεται, ακόμη, ότι σε μια επιβαρυμένη από την ανθρώπινη δραστηριότητα αγροτική περιοχή καλλιεργούνται εντατικά, πατάτα, βιομηχανική τομάτα, καρπούζι, διάφορα κηπευτικά, καθώς και φράουλα υπό κάλυψη. Επίσης, προστίθεται ότι «η γεωλογική σύσταση των εδαφών της Δυτικής Αχαΐας και κυρίως το ασβεστολιθικής φύσεως υπέδαφος, ευνοεί την κατακόρυφη μετακίνηση ρύπων αγροτικής προέλευσης προς τον υδροφόρο ορίζοντα».

Αναφερόμενος στις περαιτέρω επιπτώσεις, ο κ. Κατσιφάρας τονίζει ότι «στην περιοχή της δυτικής Αχαΐας υπάρχουν τα φυσικά ιχθυοτροφεία Προκόπου και Πάππα, το δάσος της Στροφυλιάς, αλλά και το εθνικό πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς», τα οποία, όπως σημειώνεται, «έχουν υποστεί ευτροφισμό με αποτέλεσμα την αλλοίωση της χλωρίδας και της πανίδας».
TAGS