Δύο μήνες περιθώριο δίνει η Ευρωπαϊκή επιτροπή στην Ελλάδα για να κλείσει και να αποκαταστήσει 316 παράνομες χωματερές, διαφορετικά θα προσφύγει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, ζητώντας την επιβολή πρόστιμων.

Η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί για πρώτη φορά για το θέμα το 2005.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα όλες οι παράνομες χωματερές έπρεπε να έχουν κλείσει έως το τέλος του 2008.

Ωστόσο 316 παραμένουν σε λειτουργία ενώ εκκρεμεί η αποκατάσταση άλλων 429.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί την παύση λειτουργίας των παράνομων χωματερών, την αποκατάστασή τους και τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

Τον Απρίλιο του 2009 η επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή.