Προχωρούν τα έργα διασύνδεσης των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας, κόστους 170 εκατ. ευρώ, για τα οποία είχε υπογραφεί σχετική συμφωνία το Νοέμβριο του 2010. Μετά από διεθνή διαγωνισμό ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ο σχεδιασμός engineering του έργου. Η σχετική σύμβαση υπογράφτηκε μεταξύ του ελληνο-βουλγαρικού κρατικού joint-venture, ICGB AD (Interconnector Greece-Bulgaria) και της κοινοπραξίας της βρετανικής εταιρείας Penspen Ltd και της ελληνικής C&M Engineering.

Ετσι, υλοποιείται η συμφωνία, που υπογράφτηκε το Νοέμβριο του 2010 ανάμεσα στις δύο χώρες και προβλέπει τη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου τους μέχρι το 2013. Στη διακρατική επιχείρηση, η οποία δημιουργήθηκε, η Bulgarian Energy Holding έχει το 50% και η ελληνο-ιταλική IGI Poseidon το υπόλοιπο ποσοστό, ενώ από το συνολικό κόστος του έργου, τα 45 εκατ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια.

Στην IGI Poseidon το 50% του μετοχικού κεφαλαίου βρίσκεται στην κατοχή της ΔΕΠΑ και το 50% στην ιταλική Edison.

Οι μελέτες για τη διασύνδεση θα έχουν ξεκινήσει μέχρι το τέλος Αυγούστου και, πιθανότατα, οι κατασκευαστικές εργασίες να έχουν περατωθεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2012.

Ο αγωγός που θα δημιουργηθεί θα έχει δυναμικότητα μεταφοράς 3 δισ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως, με δυνατότητα αύξησης στα 5 δισ, που θα ενώσει τις πόλεις της Κομοτηνής και της Στάρα Ζαγορά.
Πηγή: energypress.gr