Οκτώ νέα έργα, στους τομείς της επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 11.650.203,42 ευρώ εντάσσονται στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη. Τα 4 από αυτά, προϋπολογισμού 2.651.731,42 ευρώ, αφορούν στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί), τα 3 προϋπολογισμού 7.027.790 ευρώ στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και το 1 προϋπολογισμού 1.970.682 ευρώ είναι μικτό έργο (εγκατάσταση επεξεργασίας και δίκτυο αποχέτευσης).

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Αναλυτικά τα έργα αυτά είναι:

    -Κατασκευή βιολογικού Λιθίνων β’ φάση του δήμου Ιεράπετρα 189.029,44 ευρώ.

    - Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμού Κριτσάς της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου 1.968.000,00 ευρώ

    - Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Κρούστα της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου 1.970.682,00 ευρώ

    - Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ελληνικών της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου 704.790,00 ευρώ

    - Κατασκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στη Φορτέτσα και στην ευρύτερη περιοχή της ΔΕΥΑ Ηρακλείου 4.355.000,00 ευρώ .

    - Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμών Αγίου Μύρωνος και Πυργού τέως Δήμου Γοργολαίνι της ΔΕΥΑ Ηρακλείου 1.085.068,03 ευρώ

    - Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμών Κασταμονίτσα Αμαριανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ευρώ 742.483,23.

    - Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμών Γερακίου - Αρμάχας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας 635.150,72 ευρώ .