Την πρώτη ηλιακή μονάδα παραγωγής ενέργειας στο Vranje της Σερβίας αναμένεται να κατασκευάσει ιδιωτική κινεζική εταιρεία, η οποία ασχολείται με την ανέγερση εγκαταστάσεων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Η αξία του έργου υπολογίζεται περίπου στα 300 εκατ. ευρώ και αναμένεται να έχει σημαντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του νότου της χώρας.

Η κινεζική εταιρεία και η Σερβία θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες στο Vranje στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν θα συναντηθούν για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση του Vranje θα προσφέρει κάποιες εκτάσεις γης και οικοδομικές άδειες, ενώ οι Κινέζοι θα επενδύσουν 300 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων.