Μέτρα για τον περιορισμό της αιολικής ενέργειας σκοπεύει να λάβει η πολιτειακή κυβέρνηση της Βικτώριας και ήδη έχουν προκληθεί σημαντικές αντιδράσεις.
Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα στρέψει τους επενδυτές εκτός Βικτώριας, μια κίνηση που, όπως λένε, θα κοστίσει στην πολιτεία 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αλλαγές στη σχετική νομοθεσία, για λόγους «περιβαλλοντολογικούς», θα έχουν ως αποτέλεσμα να δώσουν τη δύναμη στις οικογένειες να μην δεχτούν οι φάρμες αιολικής ενέργειας να είναι σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από τα σπίτια τους. Θα πρέπει, εντούτοις, να σημειωθεί ότι οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν μελλοντικές εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και όχι εκείνες που έχουν ήδη άδειες και ανέρχονται σε 1.117.
πηγή: real.gr