Στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκονται οι Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στην Αλεξανδρούπολη και Χρυσούπολη Καβάλας, που προβλέπονται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Η κατασκευή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τουλάχιστον 3 χρόνια, τόνισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, Κωνσταντίνος Καλούδης, ο οποίος θα ενημερώσει κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου τη Δευτέρα, για την πορεία υλοποίησης του Σχεδιασμού.

Οι ΟΕΔΑ είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των απορριμμάτων. Παρά την εφαρμογή της ανακύκλωσης στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος σε όλη την Περιφέρεια, τα κοινά απορρίμματα πάντα περιέχουν υλικά που αξίζει να ανακτηθούν, όπως υλικά συσκευασίας και οργανικά. Στις ΟΕΔΑ πραγματοποιείται επεξεργασία των απορριμμάτων ώστε τα υπολείμματα που θα καταλήξουν στο χώρο υγειονομικής ταφής που είναι χωροθετημένος στο ίδιο οικόπεδο, να έχουν το δυνατόν μικρότερο όγκο και τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού προχωράει κυρίως μέσω της υλοποίησης του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ” το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Έχει απορροφηθεί το 81% του προϋπολογισμού, που είναι 22 εκατ. 300 χιλιάδες ευρώ, ενώ έχουν υπογραφεί ή υπάρχει προέγκριση υπογραφής για συμβάσεις ύψους 21 εκατ. 170 χιλιάδων ευρώ.