Πενταετή εκστρατεία για "πράσινες" επενδύσεις ξεκίνησε η Επιτροπή για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος του Ζάγκρεμπ, σε συνεργασία με το εθνικό κέντρο πληροφοριών σχετικά με τις επενδύσεις στην ενέργεια και το περιβάλλον και τα συναφή θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποστήριξη για την ανάπτυξη της «πράσινης» οικονομίας στην Κροατία είναι συνδεδεμένη με τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ, για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης, νέων θέσεων εργασίας και ανταγωνιστικότητας.


Πηγή: energypress.gr