Παγκόσμιο Πάρκο Βιόσφαιρας φιλοδοξεί να χαρακτηρισθεί από την Unesco το νησί της Σαμοθράκης, μετά την κατάθεση σχετικής υποψηφιότητας, που αναμένεται να αξιολογηθεί τον Φεβρουάριο του 2012. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πρόγραμμα Man and the Biosphere (Άνθρωπος και Βιόσφαιρα), που με πρωτοβουλία των ερευνητών του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικολογίας της Βιέννης (Klagenfurt University), της καθηγήτριας και προέδρου Μαρίνα Φίσερ Κοβάλσκι (Marina Fischer-Kowalski) και του υποψήφιου διδάκτορα, περιβαλλοντολόγου Λάζαρου Ξενίδη, καθώς και με τη στήριξη του δήμου Σαμοθράκης, κατατέθηκε φάκελος υποψηφιότητας.

"Με χρηματοδότηση της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών, εκπονήθηκε αρχικά μελέτη σκοπιμότητας για να αποδειχτεί, εάν η Σαμοθράκη είναι κατάλληλη για το πρόγραμμα αυτό", εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Ξενίδης.

Η μελέτη περιελάμβανε τη συγκέντρωση πληροφοριών από παλιότερες έρευνες για την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον του νησιού, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τοπικούς κοινωνικούς εταίρους και τη συλλογή 1511 ερωτηματολογίων από επισκέπτες του νησιού.

"Τα αποτέλεσμα της μελέτης σκοπιμότητας ήταν θετικά, παρουσιάστηκαν στην τοπική κοινωνία και οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν θετικές εξίσου", αναφέρει ο κ. Ξενίδης.

Η επίσημη αίτηση προς την UNESCO υπογράφτηκε από τον δήμαρχο Σαμοθράκη Γεώργιο Χανό, τον πρόεδρο της Ελληνικής επιτροπής Άνθρωπος και Βιόσφαιρα Δρ.Μιχαήλ Σκούλο και την πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO Μαρία-Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου-Τζιτζικώστα.

Σημειώνεται ότι σκοπός των αποθεμάτων βιόσφαιρας είναι να προωθήσουν και να επιδείξουν μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τη βιόσφαιρα.

 Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Ανθρώπου και Βιόσφαιρας

Τα Αποθέματα Ανθρώπου και Βιόσφαιρας είναι περιοχές που περιλαμβάνουν χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα, όπου διασφαλίζεται η διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, μέσω της βιώσιμης χρήσης της.

"Είναι, στην ουσία, 'ζωντανά εργαστήρια' που δοκιμάζουν και προωθούν την ολοκληρωμένη διαχείριση της γης, του νερού και της βιοποικιλότητας, παράλληλα με την κοινωνική ευημερία", σημειώνει ο κ. Ξενίδης.

Τα Αποθέματα Ανθρώπου και Βιόσφαιρας συνιστούν ένα παγκόσμιο δίκτυο υπό την προστασία και υποστήριξη της UNESCO. Το δίκτυο αυτό προωθεί την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 580 Αποθέματα Βιόσφαιρας σε 114 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με σκοπό τη διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων, των ειδών και της γενετικής ποικιλίας. Παράλληλα, προωθείται η οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη, που είναι κοινωνικά, πολιτιστικά και οικολογικά βιώσιμη, όπως και η υποστήριξη για την έρευνα, παρακολούθηση, εκπαίδευση και ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τοπικά, εθνικά και παγκόσμια θέματα, για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη.

"Τα Αποθέματα Ανθρώπου και Βιόσφαιρας μπορούν να αποτελέσουν πλατφόρμα ανάπτυξης της περιοχής, με τη δημιουργία και ενδυνάμωση προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και τη διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας", υπογραμμίζει ο κ.Ξενίδης.

"Άλλωστε", προσθέτει, "με την ανακήρυξη της Σαμοθράκης ως Πάρκου Βιόσφαιρας, το νησί μπαίνει σε μια παγκόσμια λίστα περιοχών με βιώσιμη ανάπτυξη και αποκτά ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, που αφορούν την έρευνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, μπορούν να αποτελέσουν πιλοτικές περιοχές και παραδείγματα καλών πρακτικών".

Το επίπεδο της χρηματοδότησης ενός Αποθέματος Βιόσφαιρας εξαρτάται από τον αριθμό και τη φύση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων που επιτελούνται. Πολλές φορές, υπάρχουσα χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη κοινών στόχων, ενώ η UNESCO μπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση πόρων, αλλά και σταθερών χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με τον κ. Ξενίδη, κάθε Απόθεμα έχει το δικό του σύστημα διακυβέρνησης, με το οποίο διασφαλίζεται η επίτευξη των λειτουργιών και των στόχων του.

"Το σύστημα διαχείρισης του Αποθέματος", εκτιμά, "είναι απαραίτητο να είναι ανοιχτό, εξελισσόμενο και προσαρμοζόμενο, ώστε η τοπική κοινωνία να μπορεί να ανταποκρίνεται σε εξωτερικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τις οικολογικές και πολιτιστικές αξίες του".


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ