Με 5,5 εκατ. ευρώ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο της αποχέτευσης στην κωμόπολη του Λεβιδίου, που χαρακτηρίζεται ως ένα σημαντικό έργο περιβαλλοντικής προστασίας για τον δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό του δήμου Τρίπολης.

Το εν λόγω έργο, πρόκειται να δώσει συνολική λύση στο πρόβλημα όχι μόνο της συλλογής, αλλά και της επεξεργασίας των παραγόμενων αστικών λυμάτων, δεδομένου ότι, εκτός από δίκτυο αποχέτευσης, περιλαμβάνει την κατασκευή σύγχρονου βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος θα διαθέτει όλες τις επιμέρους απαραίτητες μονάδες προεπεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας, απολύμανσης των επεξεργασμένων λυμάτων και επεξεργασίας της παραγόμενης λυματολάσπης.