Για τουλάχιστον 20-30 χρόνια επαρκούν τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ρουμανίας, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Εθνικής Εταιρείας Φυσικού Αερίου της Ρουμανίας Romgaz, κ. Marcel Piteiu. Ο Ρουμάνος αξιωματούχος σημείωσε ότι σε αυτούς τους πόρους θα προστίθενται τα επόμενα χρόνια ποσότητες φυσικού αερίου που θα εισάγονται μέσω των μεγάλων διεθνών αγωγών που ελέγχουν η Romgaz και η Transgaz.

Η ρουμανική κρατική εταιρεία φυσικού αερίου, Medias Romgaz, σημείωσε κύκλο εργασιών 808 εκατ. ευρώ πέρυσι και κέρδη 121 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ήταν ελαφρώς υψηλότερος από το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη μειώθηκαν κατά 12%. Η Romgaz πούλησε μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου το 2010 με 6,5 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, από 6,2 δις το 2009.


Πηγή: energypress.gr