Δύο ενεργειακές επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά, ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ εκάστη εντάχθηκαν στον Επενδυτικό Νόμο. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ Εμπορική Βιοτεχνική και Κατασκευαστική Ανώνυμος Εταιρεία», που αναφέρεται στην ίδρυση πέντε μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο δήμο Αγίου Νικολάου του νομού Λασιθίου, συνολικής δαπάνης 1.368.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 547.200 ευρώ.

Η δεύτερη ενίσχυση αφορά την επένδυση της επιχείρησης «SUN POWER Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», για την ίδρυση τριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στις θέσεις «Μπαϊκοσλί», «Μπεσίκι», και «Καράντουτι» του δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 1.060.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 424.000 ευρώ.

Πηγή: energypress.gr