Πράσινο φως από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος έλαβε η εταιρεία αποθήκευσης χημικών στο Σουσάκι Κορινθίας, η εγκατάσταση της οποίας προκαλεί την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, φορέων της περιοχής και του δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων.
Πλήρη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην υπόθεση της αδειοδότησης του έργου της αποθήκευσης χημικών από την ιδιωτική εταιρεία ''SOUSAKI LOGISTICS AE'', διαπιστώνει με επιστολή της η ειδική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Μαργαρίτα Καραβασίλη, η οποία πραγματοποίησε έρευνα, μετά την παραπομπή της υπόθεσης στο υπουργείο από το ΠΕΣΥ Πελοποννήσου.

Όπως επισημαίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, διαπιστώθηκε ότι "για την έγκριση άδειας εγκατάστασης τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και δόθηκαν σύννομα όλες οι σχετικές άδειες (από ΥΠΕΚΑ και Περιφέρεια)", ενώ κρίθηκε, ότι "η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την έκδοση της σχετικής άδειας εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας, υπήρξε απολύτως σύννομη καθώς ενήργησε προς εφαρμογή της ήδη εκδοθείσας από το ΥΠΕΚΑ καθ' όλα σύννομης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)".

Επίσης, η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνει εντολή στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλοντος (ΕΥΕΠ), ''να εντάξει στο Εθνικό Πρόγραμμα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων για το 2012 τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων που λειτουργούν στην υπόψη περιοχή, με προτεραιότητα, από αρχής του έτους, τις πλέον μεγάλες και εν δυνάμει ρυπογόνες και να παρακολουθεί και θα ελέγχει συστηματικά την εταιρεία SOUSSAKI LOGISTlCS ΑΕ, τόσο κατά τη διαδικασία κατασκευής της μονάδας, όσο και κατά τη λειτουργία της με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ''.