Μέτρα ύψους 1.280.000 €, θα χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στις περιοχές Λευκίμη- Κοίλα και Δρυμό της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, που επλήγησαν πρόσφατα από καταστροφικές πυρκαγιές. Τα μέτρα είναι τα εξής:

- Κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέα και απαγόρευση της βοσκής σύμφωνα με το νόμο.

- Αποτύπωση της περιοχής (αεροφωτογράφιση, δορυφορικές εικόνες, επίγειες μετρήσεις).

- Μελέτη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

- Υλοτομία του ξύλου στις καμένες εκτάσεις προκειμένου να βοηθηθεί η φυσική αναγέννηση. (Θα ανατεθούν στους τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς).

- Έργα για την αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους με τοποθέτηση και αγκίστρωση κατά τις ισοϋψείς καμένων κορμών δένδρων (κορμοδέματα) ή δεμάτων λεπτών κορμών και κλαδιών (κλαδοπλέγματα) από το υπάρχον. (θα ανατεθούν στους τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς).

- Κατασκευή στις μικροχαραδρώσεις μικρών ξυλοφραγμάτων.

- Αναδάσωση των περιοχών για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα για την φυσική αναγέννηση.

- Κατάλληλη διαχείριση του υπάρχοντος αντιπυρικού δικτύου και σχεδιασμός νέου προκειμένου να έχουμε απρόσκοπτη επανεγκατάσταση της φυσικής βλάστησης.

Στα παραπάνω έργα η βασική ύλη είναι το ξύλο και τα κλαδιά των απονεκρωθέντων δένδρων που θα υλοτομηθούν.

Καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας των έργων αυτών είναι η ταχύτητα ολοκλήρωσής τους πριν το χειμώνα.

Η συνολική καμένη έκταση είναι 59.960 στρέμματα εκ των οποίων τα 50.000 στρέμματα είναι δάσος με βασικά είδη την δρυ και το πεύκο. Διοικητικά η καμένη γη ανήκει κατά 65% στο Δασαρχείο Σουφλίου και 35% στο δασαρχείο Αλεξανδρουπόλεως.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανακοινώθηκαν παρεμβάσεις και στην καμένη προ διετίας έκταση των 29.000 στρεμμάτων στην ίδια περιοχή.
Πηγή: econews.gr