Πρόκειται για τη δημιουργία ενός συμπλέγματος αιολικών πάρκων στο νησί,

συνολικής ισχύος 1.000 MW και ταυτόχρονα την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο μέσω υποβρυχίου καλωδίου. Το έργο συνολικού κόστους 2-2,5 δισ. ευρώ, έχει καταθέσει από το 2009 ο Όμιλος Κοπελούζου, ωστόσο τώρα παίρνει άδεια παραγωγής.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η Κρήτη αδυνατεί να καλύψει σήμερα,τις ενεργειακές της ανάγκες, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης, ειδικά τους καλοκαιρινούς, τουριστικούς μήνες. Από την άλλη, το γεωγραφικό ανάγλυφο και η ηλιοφάνεια της Κρήτης την καθιστούν ιδανικό τόπο για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι πρώτες εφαρμογές με αιολικά πάρκα που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή είχαν άριστα αποτελέσματα.