Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας για την τροφοδοσία αγροτικών εκμεταλλεύσεων με την υπογραφή σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, μέχρι σήμερα η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλών θερμοκρασιών της χώρας ήταν πενιχρή, με αποτέλεσμα να παραμένει ανεκμετάλλευτη η σημαντική αυτή Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, που μπορεί να αποφέρει σημαντικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες.

Ως χαμηλής θερμοκρασίας χαρακτηρίζονται τα γεωθερμικά πεδία από 25 - 90 βαθμούς Κελσίου.

Η απόφαση προβλέπει ότι για την έκδοση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται η κατάθεση τεχνικοοικονομικής μελέτης, με συνημμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εργασιών, καθώς και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Προβλέπεται επίσης ότι ο αδειούχος υποχρεούται να καταρτίσει και να δημοσιεύει τιμολόγια και τέλη σύνδεσης τέτοια, ώστε τα έσοδά του από την πώληση θερμότητας μην ξεπερνούν εκείνα που προβλέπει η προσφορά που υπέβαλε ο ίδιος για την εκμετάλλευση του πεδίου και επιπλέον η θερμική ενέργεια να παρέχεται σε ανταγωνιστική τιμή.