Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας». Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, στο κείμενο της Υπουργικής Απόφασης προβλέπονται σαφείς και αναλυτικές διαδικασίες με τις οποίες θα αναδεικνύεται ο καταλληλότερος για το δημόσιο συμφέρον ανάδοχος, που ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τη βέλτιστη και αειφόρο διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου.

Βασικός στόχος της απόφασης είναι επίσης η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της γεωθερμίας χαμηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη κυρίως στον αγροτικό τομέα της χώρας.

Οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποκτούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο σε συνδυασμό με τις προκηρύξεις των δύο Γύρων Παραχωρήσεων για τα γεωθερμικά πεδία υψηλών θερμοκρασιών που έχουν ήδη προωθηθεί από το ΥΠΕΚΑ, θα επιτρέψει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να προκύψουν δεκάδες εφαρμογές της Γεωθερμίας χαμηλής θερμοκρασίας στη χώρα.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 25 Οκτωβρίου 2011.
Πηγή: energypress.gr