Τη νέα της μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα αξιοποιεί έλαια από μαγειρικά απόβλητα και κατόπιν θα τροφοδοτεί το εθνικό σύστημα διανομής ηλεκτρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε η εταιρία REG Bio-Power . Πρόκειται για μονάδα ισχύος 2 MW, εγκατεστημένη στο Leeds, η οποία θα χρησιμοποιεί απόβλητα τα οποία θα προέρχονται από περισσότερα από 400 σημεία συλλογής, όπως κέντρα ανακύκλωσης, σχολεία και φυλακές. Τα έλαια θα μετατρέπονται σε ένα πατενταρισμένο βιοκαύσιμο (LF100) μέσω μίας διεργασίας φυσικής διήθησης.

Ο Ian Collins, Διευθύνων Σύμβουλος της REG Bio-Power, δήλωσε: «Η ανάκτηση των απορριφθέντων μαγειρικών ελαίων με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Όχι μόνο οι μονάδες της εταιρείας μας, αλλά κάθε πολίτης που ανακυκλώνει τα χρησιμοποιούμενα μαγειρικά έλαια βοηθά στην εξοικονόμηση χρημάτων που πληρώνει (15 εκατομμύρια £) ο φορολογούμενος για την επισκευή φραγμένων αποχετεύσεων από την ελεύθερη διάθεση των μαγειρικών ελαίων»

Το κόστος της επένδυσης ανήλθε στις 1,1 εκατ. £
πηγή: econews.gr