Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης οδηγoύν ολοένα και περισσότερους καταναλωτές σε αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης των κατοικιών. Η γεωθερμία είναι ένας από τους αυτούς τους τρόπους καθώς η ανεξάντλητη ενέργεια που «κρύβεται» στη γη μπορεί να θερμάνει και να ψύξει ένα σπίτι.

Η αρχή του γεωθερμικού κλιματισμού είναι εξαιρετικά απλή: βασίζεται στο γεγονός ότι λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης η θερμοκρασία του εδάφους είναι σταθερή στους 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Συνεπώς, αν εκμεταλλευτούμε τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υπεδάφους και επιφάνειας, μπορούμε να θερμάνουμε χώρους το χειμώνα και να τους ψύξουμε αντίστοιχα το καλοκαίρι.

Αυτό γίνεται με τη χρήση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, η δε θερμότητα μεταδίδεται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων που είτε βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη και χαμηλό βάθος, είτε σε κατακόρυφη διάταξη εκμεταλλευόμενοι μία γεώτρηση που γίνεται γι’ αυτό το λόγο.

Μια γεωθερμική αντλία θερμότητας καταναλώνει συνήθως γύρω στο 25-30% της ενέργειας που αποδίδει, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε υβριδικά συστήματα, από κοινού με ηλιοθερμικά.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το αρχικό κόστος ενός καυστήρα πετρελαίου ανέρχεται στο 1/5 του κόστους του συστήματος γεωθερμίας. Ωστόσο με τις τιμές του πετρελαίου σήμερα να ανεβαίνουν η απόσβεση του αρχικού ποσού επένδυσης στη γεωθερμία γίνεται πολύ σύντομα, καθώς το σύστημα γεωθερμίας λειτουργεί αδιάλειπτα χωρίς περαιτέρω διοχέτευση καυσίμου.πηγή: econews.gr