Το κόστος ηλιακής ενέργειας στην Ινδία θα μπορούσε να πέσει κάτω από το 40% μέχρι το 2015 επιτρέποντας στην ηλιακή βιομηχανία να ανταγωνιστεί τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς την βοήθεια κρατικών επιδοτήσεων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Lanco Solar.

Σύμφωνα με την εταιρία, στα επόμενα χρόνια, το κόστος της «πράσινης» κιλοβατώρας θα μπορούσε να μειωθεί στις 7-8 ρουπίες (αυτή τη στιγμή το κόστος αγγίζει τις 11-12 ρουπίες).

Με αυτόν τον τρόπο θα έπαυε η Ινδία να είναι η τρίτη στην Ασία ρυπογόνα χώρα από παράγωγα άνθρακα και θα ενίσχυε την οικονομία της.

Σημειώνεται ότι η Lanco Solar έχει εξασφαλίσει ήδη αρκετά φωτοβολταϊκά έργα στην Ινδία, μεταξύ των οποίων και η κατασκευή εργοστασίων παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ.
πηγή: econews.gr