Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης απευθύνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα το ΥΠΕΚΑ απηύθυνε πρόσκληση προς τα συλλογικά και ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ανακύκλωσης) συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), ελαστικών οχημάτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, στόχος είναι η συλλογή και αξιολόγηση στοχευμένων προτάσεων σε σχέση με τη προώθηση και περαιτέρω εξάπλωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Στη συνέχεια θα υπάρξει συνάντηση με τους φορείς για την επεξεργασία των προτάσεων.
πηγή: energypress.gr