Την υλοποίηση αναδασωτικών έργων σε δασικό σύμπλεγμα ελατοδασών στο Δυτικό Μαίναλο, ενέκρινε Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσος Αποστολόπουλος, έπειτα από αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με αποκλειστική δαπάνη της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως και χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου. 

Την προμήθεια του φυτευτικού υλικού έχει αναλάβει το δασικό φυτώριο του Δασαρχείου Βυτίνας, ενώ η Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας σε συνεργασία με το δασαρχείο Βυτίνας θα παράσχουν υλωρικό προσωπικό και τεχνογνωσία, και συγχρόνως έχουν επιφορτιστεί με την εποπτεία και καθοδήγηση των ομάδων εργασίας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προσκαλεί φορείς και ιδιαίτερα σχολεία να προβούν σε εθελοντικές δενδροφυτεύσεις και ανανεώνει τη δέσμευσή της να βοηθήσει ενεργά κάθε τέτοια ενέργεια. πηγή: real.gr