Η συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα των κύριων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2010 και αυξήθηκε ταχύτερα πέρυσι από το μέσο όρο αύξησης που είχε κατά την περασμένη δεκαετία, ανακοίνωσε σήμερα στο ετήσιο Δελτίο Αερίων του Θερμοκηπίου που εκδίδει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός.  Οι συγκεντρώσεις των κύριων αερίων του θερμοκηπίου μακράς ζωής στην ατμόσφαιρα - διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και οξείδιο του αζώτου - αυξήθηκαν από την προβιομηχανική εποχή κατά 39%, 158% και 20% αντίστοιχα, αναφέρεται στην έκθεση.