Ευχάριστα ήταν τα νέα, για την Αναπτυξιακή Καρδίτσας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε) καθώς και για δέκα ιδιώτες επενδυτές του τοπικού προγράμματος LEADER, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς υπήρξε θετική απόφαση για την ένταξη και χρηματοδότηση, μέσω του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, των επενδυτικών σχεδίων τους συνολικού προϋπολογισμού 1.735.600 ευρώ. 
Τα σχέδια, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΑΝ.ΚΑ. και δήμαρχος Καρδίτσας, Κώστας Παπαλός, αφορούν στους τομείς της οινοποίησης - εμφιάλωσης, των υποδομών εστίασης και διανυκτέρευσης, των εργαστηρίων αλουμινοκατασκευών, της παραγωγής ειδών διατροφής, των μονάδων καθαρισμού και του ιππικού τουρισμού.

Οι δικαιούχοι θα κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις υλοποίησης το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του 2011 θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο την απορρόφηση του αδιάθετου προϋπολογισμού του προγράμματος που ανέρχεται σε 7,9 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναμένεται η έκδοση αντίστοιχης απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης άλλων 16 επενδυτικών σχεδίωνσυνολικού προϋπολογισμού 725.663 ευρώ, τα οποία αφορούν παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα από ΟΤΑ, έργα αποκατάστασης εξωτερικών όψεων κτισμάτων από ιδιώτες και ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων για συλλόγους.