Ξεπέρασαν τα 110 εκατ. ευρώ τα έσοδα του Δημοσίου από τις δημοπρατήσεις αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών που έγιναν το 2011. Χθες έγινε η τελευταία δημοπρασία για 1 εκατ. δικαιώματα από την οποία αντλήθηκαν 8.380.000 ευρώ (1 εκ. δικαιώματα εκπομπής προς 8,38 ευρώ) ενώ συνολικά από τον Ιούνιο έγιναν τις έντεκα δημοπρασίες και εισπράχθηκαν 111.395.950. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι τιμές των δικαιωμάτων ακολούθησαν φθίνουσα πορεία, από τα 16,11 ευρώ τον Ιούνιο στα 8,38 χθες.

Τα 105 εκατ. από τα 111 που εισπράχθηκαν, διατέθηκαν στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, για χρηματοδότηση του λογαριασμού αγοράς «πράσινης» ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τα υπόλοιπα κατανεμήθηκαν στο Πράσινο Ταμείο.

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε εξάλλου ότι επισπεύδεται η διαδικασία δημοπράτησης επιπλέον αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων για το έτος 2012 και επιπλέον ποσότητα δικαιωμάτων για το διάστημα Δεκεμβρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012, πέρα από αυτό είχε καθοριστεί με παλαιότερη ΚΥΑ.