Τα παράκτια και ανοικτής θαλάσσης αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική θα μπορούσαν να αποδειχθούν σοβαρός κίνδυνος για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Τα συνθετικά και ορυκτά έλαια, που χρησιμοποιούνται για τη λίπανση τόσο των γιγαντιαίων περιστρεφόμενων πτερύγων όσο και για τη συντήρηση των υδραυλικών τμημάτων τους, αποδομούνται πολύ δύσκολα σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος. Σε περίπτωση βλάβης μιας αιολικής γεννήτριας έως 1.000 λίτρα αυτών των υλικών είναι δυνατόν να διαρρεύσουν στη θάλασσα.

Κατά τον ειδικό σε θέματα τοξικότητας υλικών όσον αφορά το περιβάλλον, Ρολφ Σνάιντερ, που διεξάγει έρευνες για την «Υπηρεσία Αντικατάστασης Πρώτων Υλών (από ηπιότερες)» (FNR) με βιολογικά λιπαντικά σχετικώς με την ανεκτικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, υποστηρίζει πως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε βάση φυτικών ελαίων, για παράδειγμα έλαιο από ηλίανθους. Ο Γερμανός επιστήμονας είναι πεπεισμένος πως οι βιολογικής προέλευσης ουσίες είναι πιο ανεκτές στα θαλάσσια οικοσυστήματα απ' ό,τι οι πετροχημικές.

Ωστόσο, οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων αγνοούν εδώ και χρόνια τα εξίσου αξιόλογα από τεχνικής απόψεως βιο-υλικά, δηλώνει ο υπεύθυνος σχεδιασμών της FNR, Ντερκ Κέμπκε. Οπως λέει χαρακτηριστικά: «Ο τομέας παραγωγής αιολικής ενέργειας βασίζεται κατά 90% σε συμβατικά έλαια, που κατατάσσονται στις πλέον επικίνδυνες ουσίες για τη μόλυνση κάθε είδους υδάτινου περιβάλλοντος».πηγή: enet.gr