Επικίνδυνη στασιμότητα στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει επιφέρει η χρηματοδοτική αδράνεια, σύμφωνα με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας.
Αίτημα της Ένωσης είναι να υπάρξει από τους αρμόδιους υπουργούς σχεδιασμός προγραμμάτων τα οποία θα ενισχύσουν με ποικίλους τρόπους τις επενδύσεις Α.Π.Ε., οι οποίες λόγω της οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζουν ύφεση.
Επίσης, τονίζεται ότι «ακόμα και τα λίγα ποσά που είχαν προβλεφθεί ειδικά για την προώθηση των Α.Π.Ε. μεταφέρθηκαν υπέρ άλλων δράσεων ή προγραμμάτων, με αποτέλεσμα οι Α.Π.Ε. να μην μπορεί πλέον να ωφεληθούν από το ΕΣΠΑ» και για το λόγο αυτό επισημαίνεται πως ενδεχόμενη «γενναία» συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ΕΣΠΑ θα έχει οφέλη και στην οικονομία αλλά και στο περιβάλλον.

«Εφόσον τα ανωτέρω εφαρμοσθούν με συνέπεια και αμεσότητα, είναι πιθανό να μετριασθούν οι συνέπειες χρηματοδοτικής αδράνειας και στασιμότητας που έχουν ενσκήψει στον κλάδο»' καταλήγει η σχετική επιστολή της ένωσης.