Ταυτόχρονες συσκέψεις για την προστασία του Κορινθιακού κόλπου, πραγματοποιήθηκαν στη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, καθώς και στο δημαρχείο Κορίνθου, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, που θα δρομολογήσουν τις κατάλληλες πολιτικές, για την ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων καθώς και την επίτευξη της αειφορίας της θαλάσσιας αλιείας.  Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για το θέμα του Κορινθιακού, συμμετείχαν -παρουσία του Υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου - οι τέσσερις Περιφερειάρχες, των περιφερειών από τις οποίες βρέχεται ο Κόλπος όπου κατέθεσαν κοινή πρότασή τους, για να προωθηθεί η χρηματοδότησή της προστασίας του Κόλπου, στον οποίο από κοινού με τους ανθρώπους κολυμπούν δελφίνια και φάλαινες.

Ταυτόχρονα στο δημαρχείο Κορίνθου συγκλήθηκε σύσκεψη, με πρωτοβουλία του δημάρχου Α.  Πνευματικού, όπου τονίστηκε ότι ο  Κορινθιακός κόλπος αποτελεί ένα φανταστικό βιότοπο, όπου η βιοποικιλότητα του είναι μοναδική, ωστόσο  εδώ και δεκαετίες έχει αφεθεί στο έλεος της ανθρώπινης υπερεκμετάλλευσης (αλιεία) και της ρύπανσης από βιομηχανικά και αστικά απόβλητα.πηγή: enet.gr