Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι δασικές εκτάσεις της Σαμοθράκης, που σημειωτέον καλύπτουν τα 2/3 του νησιού (178 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και προστατεύονται από τη διεθνή περιβαλλοντική συνθήκη Natura 2000. 

Όπως αναφέρει το ebros.gr, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δάση του νησιού είναι η υπερβόσκηση, η παράνομη υλοτομία η υπερξύλευση και η αδυναμία των ελέγχων ελέω οικονομικής κρίσης. Συνδυαστικά (προς την αρνητική κατεύθυνση πάντα) λειτουργεί και η έλλειψη προσωπικού στο Δασονομείο του νησιού που λειτουργεί με μία Δασονόμο (της οποίας η σύμβαση λήγει σε τρεις μήνες) και έναν μεταταγμένο υπάλληλο από την Αγροφυλακή.