Στρατηγική για την προστασία, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Κάρλας αναζητεί η περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του προγράμματος 2BPARKS σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία.
Το πρόγραμμα 2BPARKS συνιστά το αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης συνεργασίας της Περιφέρειας Βένετο (Ιταλία) με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και άλλους 9 φορείς από 7 χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβενία), που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα στον τομέα της διαχείρισης και ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών, γεγονός που τους οδήγησε στην ένωση των δυνάμεών τους για την προώθηση κοινών στρατηγικών.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί
 να παρουσιάσει, ώς τα μέσα του 2013, εργαλεία και λύσεις που θα βοηθήσουν τους ΟΤΑ και τους φορείς διαχείρισης στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της έλλειψης ευαισθητοποίησης των πολιτών και των τοπικών φορέων σχετικά με τη σημασία των προστατευόμενων περιοχών, της μη αξιοποίησης επιτυχημένων διεθνώς εργαλείων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και της αύξησης των πιέσεων που δέχονται οι προστατευόμενες περιοχές εξαιτίας της ύπαρξης διενέξεων μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών επιταγών και των αναγκών της περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης.


Πηγή: ΣΚΑΙ