Στο κοινοτικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης («Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean» πρόκειται να ενταχθούν περισσότερες από 100 κατοικίες σε Καβάλα και Κομοτηνή. Τα συγκεκριμένα σπίτια έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1958 και 1980, τα οποία δεν διαθέτουν σύγχρονη θερμομόνωση και στα οποία θα τοποθετηθούν καινούργια κουφώματα ενώ θα γίνουν και εξωτερικές θερμομονώσεις.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 9,73 εκατ. ευρώ προβλέπει ενεργειακές παρεμβάσεις σε 500 σπίτια σε Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα, και Σλοβενία.