Την αποχώρησή της από την ηλιακή ενέργεια ανακοίνωσε η πολυεθνική BΡ, καθώς δεν της αποφέρει την αναμενόμενη κερδοφορία.
Η εταιρεία θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της στην Ινδία όπου κατέχει το 51% του τρίτου μεγαλύτερου κατασκευαστή φωτοβολταϊκού εξοπλισμού Tata BP Solar India Ltd.

Προς το παρόν η ΒΡ διατηρεί τις δραστηριότητές της σε άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, αιολικά και βιοκαύσιμα.

Μετά από σαρακονταετή πορεία στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας η BP Solar αποφάσισε να αποχωρήσει εξαιτίας του εντεινόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα και των συρρικνούμενων περιθωρίων κερδοφορίας.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει 100 εργαζομένους παγκοσμίως


πηγή: econews.gr
TAGS