«Κήπους βροχής» στον άξονα της οδού 28ης Οκτωβρίου και «Πράσινο Δώμα» στο κτίριο του Δημαρχείου προβλέπεται να αποκτήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Integrated Green Cities” που υποβλήθηκε με ευθύνη της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων. «Είναι ένα καινοτόμο σχέδιο για την εκμετάλλευση και οικολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχει διπλό στόχο την αειφορική διαχείριση των όμβριων υδάτων και παράλληλα να επεκτείνει την προσπάθεια μας για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος» σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Η πρόταση της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Ελεύθερων Χώρων σε συνεργασία με το Δήμο Haskovo της Βουλγαρίας και σε εταιρική συνεργασία με την ΕΥΑΘ, το ΤΕΕ και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Μέτρου για την «Προστασία, Διαχείριση και Προώθηση των Περιβαλλοντικών Πόρων», εγκρίθηκε από την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας και θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή.

Η υλοποίηση του σχεδίου στην Ελλάδα έχει συνολικό προϋπολογισμό 975.043 ευρώ με συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά 772.000 ευρώ και επιδιώκει να ενσωματώσει στον αστικό σχεδιασμό την ολοκληρωμένη, οικολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων με στόχο την εξοικονόμηση νερού για την άρδευση του αστικού περιβάλλοντος.

Η διαχείριση των όμβριων υδάτων αρχικά θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην κατασκευή «Πράσινου Δώματος» στο κτίριο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, καθώς και σε επιλεγμένα σημεία στον άξονα της οδού 28ης Οκτωβρίου, όπου θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο με «Κήπους Βροχής».

Πηγή: econews.gr