Το μπαμπού θεωρείται ένα πολύ χρήσιμο φυτό που μπορεί να βρει εφαρμογή στη δημιουργία περιφράξεων. Δείτε παρακάτω κάποιες χρήσιμες συμβουλές καλλιέργειάς του και πληροφορίες γύρω από αυτό. Το μπαμπού μπορεί να φτάσει σε ύψος μέχρι και 40 μέτρων.  

Στο σημείο του κήπου που θα τοποθετηθεί δεν πρέπει να υπάρχουν ψυχροί άνεμοι και το φυτό να ποτίζεται λίγο.  

Πρόκειται για φυτό αιωνόβιο αειθαλές που πολλαπλασιάζεται με σχίσιμο της ρίζας και με σπόρο.