Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα τεστ αντοχής στους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Τσεχίας, όπως ανακοίνωσε η τσεχική εταιρία ενέργειας CEZ AS.

Στις δοκιμές έγιναν προσομοιώσεις για πλημμύρες, ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους έξι μήνες σε συνεργασία με το κρατικό ινστιτούτο για την ασφάλεια στην πυρηνική ενέργεια και άλλους κρατικούς φορείς.


πηγή: energypress.gr