Φοιτητές που έχουν μαζί τους νερό στην αίθουσα των εξετάσεων μπορεί ενδεχομένως να βελτιώσουν τους βαθμούς τους, ανακάλυψε έρευνα σε 447 ανθρώπους.

Ελέγχοντας την ικανότητά τους από προηγούμενες εργασίες στα μαθήματα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όσοι κατανάλωναν νερό είχαν κατά 5% υψηλότερους βαθμούς κατά μέσον όρο.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τα πανεπιστήμια East London και Westminster, σημείωσε επίσης ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές ήταν περισσότερο πιθανό να φέρνουν νερό στις αίθουσες. Αναφέρει ότι τα ευρήματα έχουν εφαρμογή στους κανόνες των εξετάσεων σχετικά με την πρόσβαση σε ροφήματα.

Οι ερευνητές παρατήρησαν 447 φοιτητές ψυχολογίας στο University of East London. 71 ήταν στο προπαρασκευαστικό έτος, 225 ήταν πρωτοετείς και 151 δευτεροετείς.

Ποσοστό 25% των φοιτητών μπήκε στην αίθουσα εξετάσεων με ένα μπουκάλι νερό.

Από αυτούς, οι πιο ώριμοι φοιτητές ήταν περισσότερο πιθανό να φέρνουν νερό μαζί τους (31% έναντι 21% των φοιτητών του προπαρασκευαστικού και των πρωτοετών).

Έχοντας λάβει υπόψη την ακαδημαϊκή ικανότητα, εξετάζοντας βαθμούς εργασιών, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι φοιτητές του προπαρασκευαστικού που κατανάλωναν νερό μπορούσαν να δουν βελτίωση μέχρι 10% στους βαθμούς τους.

Η συγκεκριμένη βελτίωση ήταν 5% για τους πρωτοετείς μαθητές και 2% για τους δευτεροετείς.

Σε όλη την ομάδα η βελτίωση στους βαθμούς ήταν 4,8% για τους υποψήφιους που κατανάλωναν νερό.

Η έρευνα ανέφερε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της ενυδάτωσης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα πρέπει να αποτελεί στόχο συγκεκριμένα σε πιο νέους φοιτητές.

Ο Dr Chris Pawson, από το University of East London, δήλωσε ότι η κατανάλωση νερού μπορεί ενδεχομένως να έχει σωματική επίδραση στις νοητικές λειτουργίες που οδηγούν σε βελτιωμένη απόδοση στις εξετάσεις.

Η κατανάλωση νερού μπορεί ενδεχομένως επίσης να μειώνει το άγχος, που είναι γνωστό πως έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση στις εξετάσεις, δήλωσε ο Dr Pawson. Μελλοντική έρευνα χρειάζεται για να ξεχωρίσει τις εξηγήσεις, αλλά οποιαδήποτε και αν είναι η εξήγηση είναι σαφές ότι οι φοιτητές θα πρέπει να στοχεύουν να μένουν ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.


Πηγή: iatronet.gr