Νεογνά που συνελήφθησαν με τη βοήθεια συγκεκριμένων θεραπειών γονιμότητας έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν κάποιο ελάττωμα κατά τη γέννα, σύμφωνα με τη συγκεντρωτική επανεξέταση δεκάδων σχετικών μελετών.

Η επανεξέταση διενεργήθηκε από ομάδα ερευνητών του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νανκίν στην Κίνα, και δημοσιεύεται στο τεύχος Απριλίου του επιστημονικού περιοδικού Fertility and Sterility.

Η έρευνα περιελάμβανε την επανεξέταση 46 διαφορετικών μελετών που είχαν δημοσιευτεί έως τον Σεπτέμβριο του 2011. Οι δημοσιεύσεις αυτές περιείχαν στοιχεία για 124.468 παιδία που γεννήθηκαν είτε με την τεχνική της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) είτε με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης (ICSI).

Στην περίπτωση της IVF, ένα ωάριο της μέλλουσας μητέρας γονιμοποιείται εκτός του σώματός της και έπειτα τοποθετείται στη μήτρα της, ενώ η ICSI προβλέπει την εισαγωγή ενός σπερματοζωαρίου στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου.

Σύμφωνα με τους μελετητές, τα συγκεντρωτικά στοιχεία αποκάλυψαν ότι μωρά που έχουν γεννηθεί μέσω αυτών των δύο μεθόδων είχαν κατά 37% αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη γέννα συγκριτικά με μωρά που συνελήφθησαν δίχως θεραπευτική βοήθεια.

Δεν διαπιστώθηκε διαφορά στην πιθανότητα εμφάνισης προβλήματος μεταξύ παιδιών που συλλήφθηκαν μέσω IVF και ICSI, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι γονιμοποίησης ενδέχεται να φέρουν τους ίδιους κινδύνους.

Οι μελετητές του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νανκίν πάντως δεν κατόρθωσαν να ταυτοποιήσουν τα αίτια που προκαλούν την αυξημένη πιθανότητα προβλήματος που κρύβουν οι εν λόγω μέθοδοι, συμπεραίνοντας απλώς την ύπαρξη αυτής της στατιστικής ανωμαλίας.

Πηγή: Skai.gr

Θεραπείες γονιμότητας αυξάνουν την πιθανότητα προβλημάτων κατά τη γέννα