Ως παθητικό κάπνισμα εκλαμβάνεται η εισπνοή τόσο του καπνού ενός τσιγάρου που καίγεται όσο και του καπνού που εκπνέει ένας καπνιστής. Ακόμη κι όταν σβήσει το τσιγάρο του, ένας καπνιστής συνεχίζει να εκπνέει ουσίες βλαβερές για την υγεία μας. Μελέτες έδειξαν ότι χρειάζεται να περάσει ενάμισι λεπτό μέχρις ότου η ποσότητα των μικροσωματιδίων (μεγέθους 0,3-1 μικρομέτρου) πέσει στα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ χρειάζεται να περάσουν περίπου τρία λεπτά προτού εξαφανιστούν οι οργανικές πτητικές ουσίες, όπως για παράδειγμα το βενζόλιο.

Στην πράξη, ο κίνδυνος από τη στιγμή που ο καπνιστής θα σβήσει το τσιγάρο του μειώνεται γρήγορα.  

Ωστόσο, για τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα άτομα, ακόμη και μικρές ποσότητες βλαβερών ουσιών μπορεί να συνιστούν πρόβλημα. Σε μέρη με κακό εξαερισμό, για παράδειγμα σε μικρά θέατρα ή κινηματογράφους, όπου πολλοί άνθρωποι βγαίνουν στο φουαγέ για να καπνίσουν και αμέσως μετά επιστρέφουν στις θέσεις τους, ενδέχεται η ποσότητα των βλαβερών σωματιδίων εντός της αίθουσας από την ανάσα των καπνιστών να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να θέτει σε κίνδυνο τα άτομα που τα εισπνέουν.

Το πρόβλημα όμως λύνεται εύκολα: αρκεί οι καπνιστές να περιμένουν τρία λεπτά πριν μπουν και πάλι μέσα.  

ΠΗΓΗ: science illustrated.gr