Κανείς δεν γνωρίζει την αρχική προέλευση του σχήματος της καρδιάς, που έχει συνδεθεί με τον έρωτα και την αγάπη. Η στιλιζαρισμένη, συμβολική καρδιά εν μέρει μόνο μοιάζει με το ανατομικό όργανο.    Τα δύο χαρακτηριστικά τόξα από πάνω, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν στην καρδιά που χτυπά στο σώμα μας. Τα εν λόγω τόξα παραπέμπουν με σαφήνεια στη θηλυκότητα.  

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο σχήμα προσιδιάζει στο αιγυπτιακό ιερογλυφικό για την καρδιά. Η καρδιά για τους Αιγυπτίους ήταν υψίστης σημασίας, όχι μόνο για τη λειτουργία του σώματος αλλά και για την ψυχή.   

Γι’ αυτό ήταν το μόνο όργανο που δεν το αφαιρούσαν κατά τη διαδικασία της ταρίχευσης, καθώς όφειλε να ζυγίζει όσο το βάρος ενός φτερού, για να μπορέσει η ψυχή του νεκρού να λάβει την άδεια εισόδου στον κάτω κόσμο.    

Η καρδιά ίσως πήρε το σχήμα της από τον καρπό του φυτού σίλφιου, που ήταν χαραγμένο σε νομίσματα. Ένα άλλο αρχαίο σχήμα που μοιάζει επίσης πολύ με τη συμβολική καρδιά είναι ο καρπός του βοτάνου Silphium, γνωστού ως «σίλφιο».   

Πρόκειται για ένα είδος μάραθου που φυόταν στην παραλιακή πόλη της Κυρήνης, στη σημερινή Λιβύη. Αυτό το φυτό υπήρξε για την Κυρήνη προσοδοφόρο εξαγωγικό προϊόν. Μάλιστα, το χάρασσαν, είτε με τη μορφή του φυτού είτε ως καρπό, σε νομίσματα της εποχής. Ο καρπός του είχε επίσης το σχήμα της καρδιάς.  

Το σίλφιο το χρησιμοποιούσαν ως λαχανικό και ως καρύκευμα. Σύμφωνα όμως με το γεωγράφο Στράβωνα, είχε και θεραπευτικές ιδιότητες. Ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος ο Πρεσβύτερος αναφέρει πως το χρησιμοποιούσαν επίσης ως αντίδοτο για τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Αυτή ακριβώς η χρήση του, κατά τους ιστορικούς, το ανέδειξε σε σύμβολο του έρωτα και του ρομαντισμού.  

Πηγή: scienceillustrated.gr