Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα μειώθηκε αλλά παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, το 28% των Ευρωπαίων εκτέθηκε το 2012 στο παθητικό κάπνισμα στα μπαρ ενώ το 2009 το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 46%. Το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πολωνία συνιστούν παραδείγματα χωρών, στις οποίες η έγκριση ολοκληρωμένης νομοθεσίας είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις στα ποσοστά έκθεσης, εντός σύντομης χρονικής περιόδου.

Οι θετικές επιδράσεις στην υγεία από τη νομοθεσία απαγόρευσης του καπνίσματος είναι άμεσες, όπως προκύπτει από την έκθεση, και περιλαμβάνουν μείωση στα περιστατικά καρδιακών προσβολών καθώς και βελτίωση στο αναπνευστικό σύστημα.

Ωστόσο, η έκθεση απεικονίζει, επίσης, ότι ορισμένα κράτη μέλη υστερούν σε σχέση με τους ολοκληρωμένους νόμους για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και την επιβολή τους.

Πάντως, η δημόσια υποστήριξη της νομοθεσίας απαγόρευσης του καπνίσματος είναι αρκετά υψηλή στην Ευρώπη. Μια έρευνα του 2009 έδειξε ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων τάσσεται υπέρ της εν λόγω νομοθεσίας. Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται και από εθνικές έρευνες, οι οποίες αποκαλύπτουν ότι η υποστήριξη αυτή αυξήθηκε ύστερα από την θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων.