Έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,4 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού στις υπηρεσίες υγείας στη Θεσσαλία, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, υπέγραψε σήμερα η γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Καλλιόπη Γερακούδη.

Τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας με τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013.

Το πρώτο έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 16 Τομών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Πρόκειται για πλήρες συγκρότημα αξονικού τομογράφου, καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας, συνεχούς περιστροφής, με τεχνολογία multislice, 16 τουλάχιστον τομών, ελικοειδούς σάρωσης, μεγάλης ταχύτητας σάρωσης και υψηλής διακριτικής ικανότητας.

Το Νοσοκομείο Καρδίτσας διαθέτει αξονικό τομογράφο εικοσαετίας. Με την προμήθεια του νέου αξονικού, θα αναβαθμιστεί σημαντικά η διαγνωστική ικανότητα του νοσοκομείου.

Το άλλο έργο αφορά στην προμήθεια 13 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 910.000 ευρώ. Ειδικότερα, αφορά στην προμήθεια ασθενοφόρων κλειστού τύπου, που πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων για ασθενοφόρα τύπου Β. Το ασθενοφόρο τύπου Β έχει τη δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και μεταφοράς του πάσχοντος και δυνητικά, σε έκτακτες περιστάσεις, τη μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών.