Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα αναμένεται να υλοποιήσει το προσεχές διάστημα ο Δήμος Βόλου, στο πλαίσιο συμμετοχής του στην Ψηφιακή Κοινότητα Δήμων της Κεντρικής Ελλάδας.

Το πρόγραμμα «Renewing Health» υλοποιείται σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας σε εκατοντάδες ασθενείς της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας. Οι θεράποντες ιατροί της 5ης ΥΠΕ θα επιλέξουν ασθενείς με χρόνια νοσήματα, όπως χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαβήτης τύπου 2 κ.ά., με κριτήριο την ανάγκη εντατικής κατ΄ οίκον παρακολούθησης και ρύθμισης της θεραπευτικής αγωγής τους.

Στους ασθενείς που θα πληρούν τα κλινικά κριτήρια και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα παρέχονται δωρεάν συσκευές φορητής βιολογικής τηλεμετρίας (τηλεκαρδιογράφος, τηλεπιεσόμετρο, τηλεσπιρόμετρο, τηλε-σακχαρόμετρο κλπ), με δυνατότητα αποστολής της μέτρησης μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου στο κέντρο τηλεπρόνοιας του Δήμου και από εκεί μέσω του Διαδικτύου στον ειδικό γιατρό.

Η εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Φεβρουαρίου, γι’ αυτό και άμεσα θα προκηρυχθούν από το Δήμο Βόλου δύο θέσεις νοσηλευτών (το κόστος καλύπτεται από το πρόγραμμα) για να υποστηρίξουν την υλοποίησή του.

Το ύψος της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης αναμένεται να φτάσει τα 7 εκατ. ευρώ για τους 21 συνολικά εταίρους που συμμετέχουν από όλη την Ευρώπη, ανάμεσα στους οποίους εκπρόσωποι από τα Εθνικά Συστήματα Υγείας της Ιταλίας, της Δανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Φιλανδίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελλάδας.

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος «Renewing Health, αναμένεται να επέλθουν ουσιαστικές βελτιώσεις στις διαδικασίες παροχής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, χάρη στη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

TAGS