Συνάντηση εργασίας είχε ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσος Αποστολόπουλος με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτη Γκούμα και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε, σύμφωνα και με τον κεντρικό προγραμματισμό του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η προμήθεια δέκα ασθενοφόρων τύπου "Β" για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Πελοπόννησο.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω διαδικασίας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, που θα διενεργήσει κεντρικά το Ε.Κ.Α.Β.

Πρόκειται για οχήματα «βαν» (VAN), κλειστού τύπου, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων για ασθενοφόρα τύπου "Β". Τα εν λόγω ασθενοφόρα έχουν τη δυνατότητα βασικής υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών, ενώ δυνητικά είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών. Προβλέπεται το ανάλογο ύψος του εσωτερικού χώρου του θαλάμου ασθενούς, ώστε να επιτρέπει την παροχή αποτελεσματικής ιατρικής και διασωστικής παρέμβασης, καθώς επίσης και κατάλληλη εσωτερική διαρρύθμιση και σχεδιασμός του θαλάμου ασθενούς, που να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή εργονομική αξιοποίηση του χώρου. Διασφαλίζονται, επιπροσθέτως, οι μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις που καθιστούν ευέλικτα τα οχήματα και επιτρέπουν τη διέλευσή τους από δρόμους στενούς ή ημιαποφραγμένους από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τέλος, διαθέτουν επαρκή σε ισχύ κινητήρα, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές τους ανάγκες.