Τις ανάγκες του Διαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας αναμένεται να καλύψει η προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου.

Το σχετικό έργο, ύψους 350.000 ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης» 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Θύμιου Σώκου.