Παρουσία του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσου Αποστολόπουλου, του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτη Γκούμα, βουλευτών του νομού Μεσσηνίας κι εκπροσώπων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε η τελετή αγιασμού της νέας κτιριακής δομής λειτουργίας του προγράμματος ‘’Ψυχαργώς’’ στο γενικό νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με δήλωσή του για την λειτουργία του προγράμματος ‘’Ψυχαργώς’’ σημείωσε ότι, ‘’τέτοιες δράσεις που υπηρετούν τον άνθρωπο και βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης μόνο συγχαρητήρια αξίζουν. Παρακολουθώ τις εξελίξεις στα θέματα υγείας στο νομό Μεσσηνίας και μπορώ να πω ότι το νοσοκομείο Καλαμάτας το τελευταίο διάστημα έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου και βελτίωσης στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Μάλιστα αρκετές φορές πρωτοπορεί και αναφέρομαι στην προσεχή λειτουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ή ακόμα και στην πρόταση σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας σε αυτό, την οποία έχει υποβάλλει για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. Μια πρόταση καθαρά πράσινης ανάπτυξης που θεωρώ ότι θα έχει θετική έκβαση. Επίσης, θέλω να γνωρίζετε ότι την επόμενη εβδομάδα υπογράφεται και η ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. της προμήθειας μαγνητικού τομογράφου για το νοσοκομείο Καλαμάτας’’.